Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головні редактори:

Березівська Лариса Дмитрівна – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

ORCID      e-mail

Шоробура Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, заслужений діяч науки і техніки України

ORCID      e-mail

Заступники головних редакторів:

Гуралюк Андрій Георгійович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Крищук Богдан Степанович - кандидат педагогічних наук, доцент, начальник наукового відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна

ORCID      e-mail

Члени редакційної колегії:

Гавриленко Тетяна Леонідівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORCID      e-mail

Лобода Світлана Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Лучанінова Ольга Петрівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної академії України, м. Дніпро, Україна

ORCID      e-mail

Міхно Олександр Петрович - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Ростока Марина Львівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Руснак Іван Степанович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна

ORCID      e-mail

Сухомлинська Ольга Василівна - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Іноземні члени редакційної колегії:

Велскоп Войцех - доктор соціологічних наук, проректор з організації навчання та якості освіти Вищої школи бізнесу і наук про здоров’я в Лодзі, м. Лодзь, Польща

ORCID      e-mail

Георгієва Нелі Асенова - доктор наук, доцент, завідувач кафедри енергетики факультету «Техніка і технології» Тракійського університету, м. Стара Загора, Болгарія

ORCID      e-mail

Зорич Вучина - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки філософського факультету у м. Никшич Університету Чорногорії, м. Подгориця, Чорногорія

ORCID      e-mail

Келемен Габріела - доктор філософії, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних наук, психології та соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, м. Арад, Румунія

ORCID      e-mail

РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ

Виконавчий редактор: 

Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, вчений секретар Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Вебредактор та редактор верстки:

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Літературний редактор:

Василенко Н. М., провідний редактор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail

Бібліографічний  редактор:

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна

ORCID      e-mail