Історія журналу

Електронне наукове видання «Науково-педагогічні студії» започатковано в 2017 році Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) спільно з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією.

Журнал «Науково-педагогічні студії» містить статті теоретичного та експериментального характеру з питань педагогіки, психології, бібліотекознавства, книгознавства, філології, природничо-математичних та суспільних дисциплін, апробацію результатів наукової роботи тощо, має ISSN-номер та цифровий ідентифікатор DOI.