Аксіологія вітчизняної дидактики другої половини ХІХ – початку ХХ століття (М. І. Демков)

Автор(и)

  • Віра Олександрівна Вихрущ Національний університет "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-27-38

Ключові слова:

методологія, доцільне навчання, педагогічний закон, педагогічне правило, загальнопедагогічний закон, закон розвитку, система дидактичних законів

Анотація

У статті висвітлено аксіологічні аспекти дидактичної спадщини видатного українського педагога М. І. Демкова. Розкрито суперечність між станом дидактичних знань та потребою в їх обгрунтованій системі у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття як закономірним результатом розвитку вітчизняної дидактики, як передумовою їх переходу на рівень науки. Досліджено антропологічну природу методології дидактики як науки в спадщині М. І. Демкова. Запропоновано інтерпретацію авторського аналізу дидактичних і загальнопедагогічних категорій. Розкрито підходи до осмислення, чіткого визначення та розробки М. І. Демковим методології дидактики досліджуваного періоду. З позицій системного підходу презентовано авторське тлумачення базових понять теорії навчання.

Біографія автора

Віра Олександрівна Вихрущ, Національний університет "Львівська політехніка"

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та соціального управління

Посилання

Бєлкіна Н. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М. І. Демкова (1859–1939) : автореф. дис. ... пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Бєлкіна Надія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 22 с.

Бєлкіна Н. І. Український педагог Михайло Іванович Демков / Н. І. Бєлкіна // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 23–27.

Особиста справа Демкова М. І. // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Оп. 12. Спр. 2078.

Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование / В. А. Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего образования : сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т ім. В. И. Ленина. – М. : МГПИ им В. И. Ленина, 1982. – 220 с.

Маслов С. И. Аксиологический подход в педагогике / С. И. Маслов, Т. А. Маслова // Изв. Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. – 2013. – № 2/3. – С. 202–212.

Демков М. И. История русской педагогики / М. И. Демков. – М. : Изд. тип. МУ, 1909. – 532 с.

Демков М. И. Курс педагогики. Ч. 2 / М. И. Демков. – М., 1912. – 354 с.

Демков М. И. О нравственном воспитании / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1894. – № 6. – С. 32–39.

Демков М. И. О принципах науки воспитания / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1894. – № 9. – С. 205–241

Демков М. И. Педагогика, ее современное положение и предстоящие задачи / М. И. Демков // Журн. М-ва нар. просвещения. Сер. ХХХ. – 1910. – № 11. – Отд. 3. – С. 80– 102

Демков М. И. Педагогические гипотезы и теории, их историческое и современное значение / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1900. – № 6. – С. 284–300.

Демков М. И. Педагогическая и философская подготовка учителя средне- учебного заведения / М. И. Демков // Русская шк. – 1891. – № 2/3. – C. 57–75.

Демков М. И. Педагогические правила и законы / М. И. Демков // Пед. сборник. – 1899. – № 8. – С. 87–113 ; № 9. – С. 167–183.

Демков М. И. Учебник педагогики для училищ, семинарий, женских гимназий и для народных учителей. Ч. 2. Основы воспитания и обучения / М. И. Демков. – М. ; СПб. : Тип. В. В. Думнов, насл. бр. Салаваевых, 1916. – 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Як цитувати

Вихрущ, В. О. (2018). Аксіологія вітчизняної дидактики другої половини ХІХ – початку ХХ століття (М. І. Демков). Науково-педагогічні студії, (1), 27–38. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-27-38

Номер

Розділ

Історико-освітні студії