DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-53-60

Організація педагогічного процесу у вечірніх загальноосвітніх школах України (1943–1958)

Валентина Антонівна Столяр

Анотація


У статті здійснено історико-педагогічний аналіз організації педагогічного процесу у вечірніх загальноосвітніх школах України (1943–1958).

Ключові слова


педагогічний процес; вечірня загальноосвітня школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Вказівки про порядок прийому учнів до шкіл робітничої і сільської молоді Української РСР // Зб. наказів та розпорядж. М-ва освіти Укр. РСР. – 1957. – № 23. – С. 21– 23.

Навчальний план школи робітничої молоді з українською мовою навчання на 1958/59 навчальний рік // Зб. наказів та розпорядж. М-ва освіти Укр. РСР. – 1958. – № 19. – С. 6–7.

Народна освіта, наука і культура в Українській РСР : стат. зб. / [відп. за вип. Л. Я. Нікітіна]. – Київ : Статистика, 1973. – 316 с.

Наумченко І. Л. Підвищення якості навчання працюючої молоді / І. Л. Наумченко. – Київ : Рад. шк., 1961. – 140 с.

Новые программы для школ рабочей молодежи // Вечерняя сред. шк. – 1958. – № 3. – С. 93–94.

Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР : Закон СРСР від 24.12.1958 р. // Зб. наказів та розпорядж. М-ва освіти Укр. РСР. – 1959. – № 8. – С. 2–14.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 : док. и материалы : в 3 т. Т. 2. Украинская ССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 – конец 1943) / [сост.: В. И. Немятый, К. М. Архипенко, Н. А. Буцько и др.]. – Киев : Наук. думка, 1985. – 510 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг. : в 3 т. Т. 3. Советская Украина в завершающий период Великой Отечественной войны (1944– 1945 гг.) / [авт.: Н. А. Буцько, Н. М. Власов, П. И. Денисенко и др.]. – Киев : Политиздат, 1975. – 461 с.

Цвікальська Г. О. Активізація навчального процесу в школах робітничої сільської молоді / Г. О. Цвікальська. – Київ : Рад. шк., 1962. – 88 с.

Чепелев В. І. Працюючій молоді – середню освіту / В. І. Чепелев. – Київ : Рад. шк., 1960. – 38 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Валентина Антонівна Столяр

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.