Історіографічний аспект дослідження проблеми української мови як навчальної дисципліни в історії розвитку основної школи в Україні (1945–1991)

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Кутова Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-60-68

Ключові слова:

історіографія, дослідження, розвиток освіти в Україні, основна школа, навчальні дисципліни, українська мова, методика навчання української мови

Анотація

У статті здійснено історіографічний аналіз дослідження проблеми української мови як навчальної дисципліни в історії розвитку основної школи в Україні (1945–1991). Виокремлено чотири тематичних блоки в розробці проблеми: перший вивчення української мови в контексті історико- педагогічних досліджень, історії освіти та педагогічної думки; другий – проблема української мови як навчальної дисципліни в контексті дослідження методики української мови та літератури; третій – українська мова як навчальна дисципліна в контексті розгляду історії української мови та питання мовознавства; четвертий – питання періодизації історії української літературної мови й освітніх процесів. Проаналізовано праці, які віднесено до першого тематичного блоку.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Кутова, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Адаменко О. В. Розвиток педагогічної науки в Україні (1950–2000 рр.) : автореф. дис. д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Адаменко Олена Вікторівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – 44 с.

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : [монографія] / Л. Д. Березівська. – Київ : Богданова А. М., 2008. – 405 c.

Березняк Є. С.Здобутки народної освіти Української РСР / [редкол.: Є. С. Березняк, В. В. Лазаревський, О. Л. Ординецьта та ін.]. – Київ : Рад. шк, 1976. – 178 с.

Гончаренко С. У. Концепція загальної середньої освіти і всебічний розвиток особистості / С. У. Гончаренко // Рад. шк. – 1988. – № 10. – С. 77–80.

Гончаренко С. У. Науково-технічний прогрес і удосконалення змісту середньої освіти в процесі здійснення реформи школи / С. У. Гончаренко // Рад. шк. – 1985. – № 1. – С. 63–69.

Гриценко М. С. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. С. Гриценко. – Київ : Вища шк., 1973. – 447 с.

Гриценко М. С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917–1965) / М.С. Гриценко. – Київ : Рад. шк, 1966. – 230 с.

Грищенко М. М. Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади / М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк, 1948. – 76 с.

Грищенко М. М. Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР / М. М. Грищенко // Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР, 1917– 1957. : наук. зап. Педагогіка. – Київ, 1957. – Т. 4. – С. 5–135.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – Київ : А.П.Н., 2002. – 224 с.

Красножон Н. Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно- політичного життя (1943–1953 рр.) : автореф. дис канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Красножон Неоніла Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.

Кузнецова Л. В. Загальноосвітня школа України. Кінець 80-х – початок 90-х років (історико-політичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Л. В. Кузнецова. – Київ, 1993. – 25 с.

Кучернюк М. Ф. Трудові колективи і реформа школи / М. Ф. Кучернюк. – Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 48 с.

Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. О .О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – 356 с.

Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР : (1917–1967) : [монографія] / [А. Г. Бондар, О. Г. Дзеверін, Б. С. Кобзар та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1967. – 482с.

Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Попова Олена Володимирівна ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2001. – 39 с.

Філіппов О. М. Розвиток радянської школи УРСР в період першої післявоєнної п’ятирічки / О. М. Філіппов. – Київ, 1957. – 151c.

Філіпчук Г. Г. Розвиток національної школи в умовах багатонаціонального регіону : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Філіпчук Георгій Георгійович ; НДІ педагогіки України. – Київ, 1991. – 166 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Як цитувати

Кутова, С. О. (2018). Історіографічний аспект дослідження проблеми української мови як навчальної дисципліни в історії розвитку основної школи в Україні (1945–1991). Науково-педагогічні студії, (1), 60–68. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-60-68

Номер

Розділ

Історико-освітні студії