Становлення та розвиток дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Чернюк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-68-75

Ключові слова:

дитячий рух, молодіжний рух, дитячі та молодіжні релігійні об’єднання, етапи становлення та розвитку дитячого та молодіжного рухів, етапи становлення та розвитку дитячих та молодіжних релігійних об’єднань

Анотація

Розглянуто підходи до визначення етапів становлення та розвитку дитячих і молодіжних об’єднань. Подано коротку характеристику кожного періоду розвитку дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні. Розглянуто діяльність деяких молодіжних релігійних організацій.

Біографія автора

Світлана Володимирівна Чернюк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач

Посилання

Алиева Л. В. Детское общественное объединение в системе социального воспитания детей и юношества : учеб.-метод. пособие / Л. В. Алиева – Москва, 2007. – С. 5– 20.

Андрухів І. Католицька акція 30-х рр. XX ст. та її виховний вплив на українську молодь Галичини / І. Андрухів, І. Пилипів // Наук. зап. Тернопіл. нац. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія Історія / Тернопіл. нац. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 130–135.

Басов Н. Ф. Науковедческие аспекты исследования теории детского движения в России : методология, историография, источниковедение (нач. ХХ в. – 90-е гг.) : автореф. дис. д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Басов Николай Федорович ; РАО, Ин-т теории образования и педагогики. – Москва, 1997. – 48 с.

Власовський І. Юнацькі церковні братства в старовину / І. Власовський // Церква і нарід. – Крем’янець, 1937. – Ч. 22.

Головенько В. А. Український молодіжний рух в ХХ столітті (історико- політологічний аналіз основних періодів) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Головенько Валерий Антонович ; Ін-т нац. відносин і політології НАН України. – Київ, 1995. – 649 с.

Коляда Н. Педагогіка дитячого руху : історія становлення та перспективи розвитку / Н. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – Вип. 30. – С. 208–217.

Корпач Н. І. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних організацій : навч.-метод. посіб. / Н. І. Корпач. – Вид. 2-ге, змін. й допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.

Молодь України: для неї і про неї / Укр. НДІ проблем молоді. – Київ : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 106 с.

Прилуцький В. І. Небільшовицькі молодіжні об’єднання в УСРР в 20-ті роки / В. І. Прилуцький ; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1993. – С. 44–46. – (Історичні зошити).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Як цитувати

Чернюк, С. В. (2018). Становлення та розвиток дитячих і молодіжних релігійних об’єднань в Україні. Науково-педагогічні студії, (1), 68–75. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-68-75

Номер

Розділ

Історико-освітні студії