DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-86-91

Закон України «Про освіту»: основні напрями реформування галузі

Світлана Володимирівна Лапаєнко

Анотація


У статті окреслено основні напрями реформи у сфері освіти відповідно до нового Закону «Про освіту»: новий зміст освіти, спрямований на формування компетентностей; новий шкільний учитель, який володіє сучасними методиками викладання і здатен реалізовувати педагогіку партнерства; нова сучасна система управління та адміністрування шкіл; нове освітнє середовище.

Ключові слова


Закон України «Про освіту»; реформа; компетентності; здобуття освіти; освіта дорослих та підвищення фахового рівня; форми складники та рівні освіти; академічна доброчесність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриневич Л. Надто важливий. Чому потрібно прийняти новий закон про освіту? [Електронний ресурс] / Лілія Гриневич // Українська правда. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 19 червня. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/06/19/224784/. – Назва з екрана.

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2017. – № 38/39. – Ст. 380. – Текст доступний в Інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Світлана Володимирівна Лапаєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.