Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами бібліотечних ресурсів

Автор(и)

  • Ірина Анатоліївна Мося ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-91-98

Ключові слова:

бібліотека навчального закладу, функції, самоосвітня компетентність, учень, компоненти, технології

Анотація

У статті розглянуто проблему оновлення функцій і завдань сучасної бібліотеки навчального закладу, що зумовлює необхідність визначення продуктивних факторів, умов і технологій розвитку інтелектуального потенціалу учнів засобами бібліотечних ресурсів. Виділено основні прогресивні напрями бібліотечної роботи з формування самоосвітньої компетентності учнів, подано структурно-логічну схему організації самоосвітньої діяльності учня як комплекс вимог і умов, що постають пеpед учнем iстановлять змiст пpедмета його самоосвіти,схарактеризовано структурні компоненти самоосвітньої компетентності учня (мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний, організаційний та особистісно-рефлексивний).

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Мося, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій

Посилання

Бухлова Н. В. Сутнісний зміст поняття “Самоосвітня компетентність” / Н. В. Бухлова // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 1 – С. 4.

Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лузан Петро Григорович ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2004. – 505 арк.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пед. думка, 2016. – 448 с. – (До 25-річчя незалежності України).

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” [Електронний ресурс] : cхвалено розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 219-р. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. – Назва з екрана.

Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ, 1977. – Т. 4. – С. 31–393.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Як цитувати

Мося, І. А. (2018). Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами бібліотечних ресурсів. Науково-педагогічні студії, (1), 91–98. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-1-91-98

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти