Освіта найменш захищених верств суспільства в Новій Іспанії: основні риси

Автор(и)

  • E. A. Zhizhko Автономний університет Сакатекаса, Mexico
  • V. C. Murillo Gallegos Автономний університет Сакатекаса, Mexico

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-8-13

Ключові слова:

освіта в Новій Іспанії, формування найменш захищених верств суспільства, основні ознаки освіти, освітня діяльність католицьких місіонерів у новому світі

Анотація

У статті представлені результати історико-педагогічних досліджень, метою яких було виявлення основних особливостей освіти найменш захищених верств суспільства в Новій Іспанії. Аналіз авторів оригінальних науково-історичних джерел та наукових праць сучасних латиноамериканських дослідників дозволяє зробити такі висновки. Освіта найбільш маргіналізованого населення в Новій Іспанії відповідала інтересам іспанської корони та католицької церкви. Це була державна справа під безпосереднім контролем іспанських монархів, які у своїх руках підписали велику кількість наказів про вивчення Закону Божого і кастильської мови корінного населення колоній і відкриття відповідних освітніх закладів, установ з цією метою. Так, вже у XVI столітті були ініційовані перші школи для індіанців, де проводилися катехізисі тренування католицькими священиками спочатку на мовах місцевих етнічних груп, а пізніше лише на іспанській мові. Спираючись на дослідження, автори виявили, що «зачистка» численних етнічних груп Нової Іспанії призвела до втрати їх ідентичності та мови. Встановлено, що колоніальна економіка базувалася на експлуатації представників завойованих народів. Зазначено, що найважливішим інструментом політичного та культурного впливу на індіанців була Римо-католицька церква. В результаті вивчення оригінальних документів виявлено, що християнізація індіанців здійснювалася шляхом створення умов, що виправдовували концесію так званих західних територій іспанської монархії. З’ясовано, що першою спробою запровадити освіту маргінальних груп населення Нової Іспанії можна назвати рішенням Третьої мексиканської ради (III ConcilioMexicano, 1585) про обов'язкове вивчення та використання монахів індійської мови для євангелізації місцевого населення, а також королівські накази про сусідство. Загалом в результаті дослідження встановлено, що освіта найуразливіших верств населення у Новій Іспанії відбувалася у двох основних напрямках: вона слугувала радикальній модифікації матеріального життя (через впровадження нових технологій), а також перетворення духовного існування (через нову релігію).

Біографії авторів

E. A. Zhizhko, Автономний університет Сакатекаса

доктор педагогічних наук, професор факультету історії


V. C. Murillo Gallegos, Автономний університет Сакатекаса

кандидат педагогічних наук, викладач факультету історії

Посилання

Жижко О. Історико-педагогічний аналіз розвитку неперервної професійної освіти маргінальних груп населення Мексики: доіспанський та колоніальний періоди / Олена Жижко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2011. – № 5. – С. 207–213.

Омельченко О. Реформы в государственном и правовом строе Османской империи в период танзимата [Электронный ресурс] / О. Омельченко // Всеобщая история государства и права : в 2 т. / О. Омельченко. – 3-е изд., испр. – Текст. дан. – Москва, 2000. – Т. 1. – С. 150–156. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omel/19.php (дата обращения: 22.11.2018). – Загл. с экрана.

Bracamonte P. Historia de los pueblos indígenas de México : La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750–1915 / P. Bracamonte. – México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista, 1994. – 253 p.

Gonzalbo P. Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena

/ P. Gonzalbo. – México : El Colegio de México, 1990. – 274 p.

Muro Orejón A. Cedulario americano del siglo XVIII / A. Muro Orejón. – Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1956. – 424 p.

Ornelas C. El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo

/ C. Ornelas. - México : Fondo de Cultura Económica, 1995. – 350 р.

Sánchez Flores R. Historia de la Tecnología y la Invención en México / R. Sánchez Flores. – México : Fomento Cultural Banamex, 1980. – 643 p.

Solana F. Historia de la Educación Pública en México / F. Solana, R. Cardiel, R. Bolaños.

– México : SEP/Fondo de Cultura Económica, 1981. – 646 p.

Staples A. Panorama educativo al comienzo de la vida independiente / A. Staples

// Historia de la educación en México. – Mexico, 1985. – P. 9–24.

Tanck de Estrada D. Pueblos de indios y educación en México colonial, 1750–1821 (1ª reimp.) / D. Tanck de Estrada. – México : Colmex-CEH, 2010. – 669 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zhyzhko O. Istoryko-pedahohichnyi analiz rozvytku neperervnoi profesiinoi osvity marhinalnykh hrup naselennia Meksyky: doispanskyi ta kolonialnyi periody / Olena Zhyzhko // Pedahohika i psykholohiia prof. osvity. – 2011. – № 5. – S. 207–213.

Omelchenko O. Reformy v gosudarstvennom i pravovom stroe Osmanskoy imperii v period tanzimata [Elektronnyy resurs] / O. Omelchenko // Vseobshchaya istoriya gosudarstva i prava : v 2 t. / O. Omelchenko. – 3-e izd., ispr. – Tekst. dan. – Moskva, 2000. – T. 1. – S. 150–156. – Rezhim dostupa: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/omel/19.php (data obrashcheniya: 22.11.2018). – Zagl. s ekrana.

Bracamonte P. Historia de los pueblos indígenas de México : La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750–1915 / P. Bracamonte. – México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista, 1994. – 253 p.

Gonzalbo P. Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena / P. Gonzalbo. – México : El Colegio de México, 1990. – 274 p.

Muro Orejón A. Cedulario americano del siglo XVIII / A. Muro Orejón. – Sevilla : Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1956. – 424 p.

Ornelas C. El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo / C. Ornelas. - México : Fondo de Cultura Económica, 1995. – 350 р.

Sánchez Flores R. Historia de la Tecnología y la Invención en México / R. Sánchez Flores. – México : Fomento Cultural Banamex, 1980. – 643 p.

Solana F. Historia de la Educación Pública en México / F. Solana, R. Cardiel, R. Bolaños. – México : SEP/Fondo de Cultura Económica, 1981. – 646 p.

Staples A. Panorama educativo al comienzo de la vida independiente / A. Staples // Historia de la educación en México. – Mexico, 1985. – P. 9–24.

Tanck de Estrada D. Pueblos de indios y educación en México colonial, 1750–1821 (1ª reimp.) / D. Tanck de Estrada. – México : Colmex-CEH, 2010. – 669 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Zhizhko, E. A., & Murillo Gallegos, V. C. (2019). Освіта найменш захищених верств суспільства в Новій Іспанії: основні риси. Науково-педагогічні студії, (2), 8–13. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-8-13

Номер

Розділ

Історико-освітні студії