Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників

Галина Василівна Кузьменко, Оксана Євгенівна Матвійчук

Анотація


У статті досліджено життєвий та творчий шлях художників-ілюстраторів книжкових видань Бориса Грінченка. З’ясовано, що письменник, громадський діяч Борис Дмитрович Грінченко надавав великого значення ілюструванню книг та часописів для дітей. Розкрито специфіку розробки книжкової ілюстрації, представлено коротенькі біографії відомих художників, які в різні роки ілюстрували твори Бориса Грінченка, уточнено назви проілюстрованих творів.


Ключові слова


твори Бориса Грінченка; ілюстрації; художники-ілюстратори

Повний текст:

PDF

Посилання


Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської [Електронний ресурс] / Борис Грінченко // Ізборник : [проект електрон. б-ки давньої укр. літ.]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/drag/drag2.htm (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Грінченко Б. К вопросу о журнале для детского чтения в земской народной школе / Грінченко Б. // Земский сб. Черниг. губернии. – 1895. – № 4/5. – С. 27–50

Кормакова Т. Літературна спадщина Бориса Грінченка у сучасній українській графіці / Т. Л. Кормакова // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали VІІ щорічних Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – С. 134–149.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 1 / авт.-упоряд. Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2007. – 608 с. – (Енциклопедія ерудита).

Матвійчук О. Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка / О. Матвійчук, Г. Кузьменко // Борис Грінченко – відомий і невідомий : матеріали Всеукр. наук. конф. (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 груд. 2016 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – С. 118–128.

Одінцова М. І. Борис Грінченко про журнал для дітей [Електронний ресурс] / Одінцова М. І. // Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – Текст. дані. – Київ, [2007]. – Режим доступу http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2181 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Пасічний А. М. Образотворче мистецтво : словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 216 с.

Погрібний А. Г. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1988. – 268 с.

Словарь української мови [Електронний ресурс] / [упоряд. Борис Грінченко]. – Текст. дані. – [Б. м., б. р.]. – Режим доступу: http://hrinchenko.com (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Твори Бориса Грінченка з ілюстраціями юних художників: твори / упоряд. Н. В. Павленко. – Верхньодніпровськ : Дніпровець, 2014. – 48 с.

Українська графіка ХІ – початку ХХ ст. : альбом / авт.-упоряд. А. О. В’юник. – Київ : Мистецтво, 1994. – 328 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Галина Василівна Кузьменко; Оксана Євгенівна Матвійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.