Міжнародні системи ідентифікації вчених як показник іміджу науковця

Віта Валеріївна Горак

Анотація


У статті визначено поняття іміджу вченого, проаналізовано певні міжнародні системи ідентифікації науковців, виокремлено їх критеріальні особливості й функціональні можливості. Встановлено, що реєстрація та створення профілів у таких комунікаційних системах є бажаною умовою ідентифікації вченого, дієвим фактором підвищення його фахового іміджу, ефективного пошуку паралельних розробників наукової проблематики, можливих співавторів та опонентів, передбачуваних споживачів наукової продукції й розширення джерел фінансування науково- дослідної діяльності, популяризації власних досліджень, налагодження міжнародних зв’язків з метою входження українських науковців та репрезентованих ними установ у світовий науковий простір.

Ключові слова


ідентифікація; комунікація; соціальна мережа; ORCID; ResearcherID; Google Scholar; DOI

Повний текст:

PDF

Посилання


Березюк Н. ORCID ідентифікація вченого [Електронний ресурс] / Наталія Березюк // Педагогічні науки. Переклад. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: http://edutranslate.wixsite.com/edutranslate/single-post/2016/06/17/ORCID-ідентифікація- вченого (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Борисова Т. Розбудова іміджу науковця сучасними засобами наукової комунікації [Електронний ресурс] : тренінг для науковців / Тетяна Борисова ; Наук. б-ка НаУКМА // Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика : [офіц. портал].

– Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://nmapo.edu.ua/images/Novosti/24_10_18- 1.pdf (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Коновець О. Ф. Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспект [Електронний ресурс] / Коновець О. Ф. // Наук. зап. Ін-ту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Т. 28. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1978 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Лаврентій А. С. Основні підходи до ідентифікації іміджу, його структурних складових та функціонального простору реалізації / А. С. Лаврентій // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 123–128.

Назаровець C. Інструменти для організації відкритого наукового співробітництва [Електронний ресурс] / Сергій Назаровець // Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації : семінар, 5 груд. 2014 р. / Київ. шк. економіки. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/271324903_Instrumenti_dla_organizacii_vidkritogo_naukovogo_spivrobitnictva (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Науковці України – новий інформаційний блок порталу «Наука України: доступ до знань» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3565 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Парамонов С. Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали [Электронный ресурс] / С. Парамонов // Clarivate Analytics. – Режим доступа: http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf (дата обращения: 21.11.2018). – Загл. с экрана.

Присвоєння DOI науковим виданням [Електронний ресурс] // Інтернаука : вид. дім. Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/ua/services/doi/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Семененко Л. П. Формування бренду ученого / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева, М. І. Главчев // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2015. – С. 22–27.

Системи ідентифікації науковця [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Чернігів, [б. р.]. – Режим доступу: http://library2.stu.cn.uana_dopomogu_naukovcyusistemi_identifikacii_naukovcya/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Створення унікальних профілів дослідника в ORCID, Google Scholar та ін. [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Національного університету «Києво- Могилянська академія» : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступ: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=622 (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.

Шостак А. В. Наукометричні показники і кар’єра вченого [Електронний ресурс] / Шостак А. В. // Академія наук вищої освіти України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://anvou.org.ua/vidannya/nash-publikaciyi/shostak-av- naukometrichni-pokazniki-karera-vchenogo/ (дата звернення: 21.11.2018). – Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віта Валеріївна Горак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.