Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України

Тетяна Василівна Симоненко

Анотація


Констатовано необхідність розвитку в бібліотеках наукометричної діяльності. Проведено аналіз даних системи «Бібліометрика української науки» щодо педагогічної науки України. Відзначено, що отримання хороших бібліометричних показників потребує консолідованої співпраці вченого і бібліотек наукових установ.

Ключові слова


бібліометричний профіль; наукові декларації; наукометрія; експертне оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ (дата звернення: 20.03.2018). – Назва з екрана.

Симоненко Т. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) / Т. Симоненко // Вісн. НАН України. – 2015. – № 3. – С. 91–94.

Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу / Тетяна Симоненко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 26–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Василівна Симоненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.