Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Симоненко Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-107-112

Ключові слова:

бібліометричний профіль, наукові декларації, наукометрія, експертне оцінювання

Анотація

У статті проведено аналіз даних системи «Бібліометрика української науки» щодо педагогічної науки України. Висвітлено твердження про те, що в цілому бібліометричний профіль можна розглядати як наукову декларацію вченого – його звіт суспільству за надану можливість проводити дослідницьку діяльність. Подано, що у профілі вказано сферу наукової діяльності вченого, впорядковані списки його публікацій, індекси та діаграму цитувань, коло наукових інтересів, когнітивно орієнтовані зв'язки в системі наукових комунікацій тощо. Виявлено необхідність розвитку в бібліотеках наукометричної діяльності. Констатовано, що універсальною платформою для створення бібліометричних профілів є система Google Schol. За допомогою аналізу виокремлених з «Бібліометрики української науки» даних щодо педагогічної науки України встановлено, що  роботу з наукового декларування результатів діяльності науково-педагогічних працівників наразі можна вважати задовільною, а за кількістю представлених профілів галузь педагогіка посідає друге місце. Обґрунтовано, що отримання хороших бібліометричних показників потребує консолідованої співпраці вченого (робота з власним профілем, включення публікацій до загальнодоступних науково-інформаційних систем) і бібліотек наукових установ (організація загальнодоступного наукового ресурсу праць своїх вчених, просуванням наукових праць у світові бібліо- та наукометричні бази даних, аналіз рівня цитування вчених та індексів впливу періодичних видань). Доведено, що отримання цілісної бібліометричної картини щодо діяльності науково-педагогічних установ окремих відомств потребує поглиблення їх взаємодії з профільними аналітичними структурами для ефективного використання всіх суспільних функцій бібліометричних профілів.

Біографія автора

Тетяна Василівна Симоненко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник

Посилання

Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] // Центр досліджень соціальних комунікацій / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ (дата звернення: 20.03.2018). – Назва з екрана.

Симоненко Т. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) / Т. Симоненко // Вісн. НАН України. – 2015. – № 3. – С. 91–94.

Симоненко Т. Наукова декларація – вимога часу / Тетяна Симоненко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 26–28.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bibliometryka ukrainskoi nauky [Elektronnyi resurs] // Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii / Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. – Tekst. dani. – Kyiv, [b. r.]. – Rezhym dostupu: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ (data zvernennia: 20.03.2018). – Nazva z ekrana.

Symonenko T. Bibliometryka ukrainskoi nauky (za materialamy naukovoho povidomlennia na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 10 hrudnia 2014 r.) / T. Symonenko // Visn. NAN Ukrainy. – 2015. – № 3. – S. 91–94.

Symonenko T. Naukova deklaratsiia – vymoha chasu / Tetiana Symonenko // Visn. Kn. palaty. – 2017. – № 1. – S. 26–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Симоненко, Т. В. (2019). Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України. Науково-педагогічні студії, (2), 107–112. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2-107-112

Номер

Розділ

Науково-інформаційне забезпечення освіти