DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3-65-72

Формування курикулуму професійної підготовки фахівців сфери туризму в соціально-критичній перспективі у Мексиці

Олена Жижко, Лариса Балахадзе

Анотація


У статті розглянуто основні аспекти інституційної теорії як основи формування курикулуму професійної освіти фахівців сфери туризму в соціально-критичній перспективі в Мексиці. Авторами встановлено, що соціально-критична парадигма передбачає аналіз феномену освіти в трьох перспективах: критичній, герменевтичній та міждисциплінарній. Поняття міждисциплінарності розуміється як процес взаємодії різних наукових дисциплін при розгляді певного наукового питання. Кожна з дисциплін збагачує цей процес власними концептуальними схемами, формами визначення проблем та методами наукових досліджень. Отже, розгляд феномену освіти веде до теоретичного дискурсу та акцентування різних концептуальних напрямів, що вивчають проблеми освіти. Міждисциплінарна перспектива у випадку курикулярної конструкції професійної освіти фахівців сфери туризму передбачає застосування курикулярної та інституційної теорій, теорії культури та дискурсу. Формування курикулярного проєкту професійної освіти вимагає включення базових понять інституційної теорії у зв’язку з тим, що процес навчання, що є основою курикулуму, – це результат взаємодій інституційних педагогічних процесів. Авторами з’ясовано, що на продуктивну діяльність навчальних інституцій впливають такі елементи: навчальний матеріал, персонал, котрий задіяний, енергія, тактика і стратегія. При розбудові курикулуму професійної підготовки фахівців сфери туризму важливо звертати увагу на аналіз завдань, що ставитимуться перед професійним навчальним закладом; на характеристику персоналу (викладачів, адміністрації, технічного персоналу тощо), що буде працювати; на матеріальні ресурси, потрібні для організації навчального процесу; на організаційну стратегію, котра використовуватиметься для виконання певних навчальних, адміністративних та інших завдань тощо. Для виконання цих цілей варто звернутися до інституційного аналізу. Інституційний аналіз навчальних закладів та процесів, котрі в них відбуваються, є новим напрямом критичного розгляду освітньої галузі. Важливість впровадження інституційного аналізу у професійну підготовку спеціалістів сфери туризму пояснюється тим, що педагогічні, методологічні, дидактичні, психологічні та інші дослідження щодо професійної освіти повністю не забезпечують позитивних змін у цій сфері. Отже, необхідно окрім аналізу навчальних знань, вмінь, навичок, що передаються студентам, також розглядати так звані «ненавчальні» знання, які є компонентом прихованого курикулуму.

Ключові слова


реформування; реформа; загальна середня освіта; зарубіжні періодичні видання; історія зарубіжної освіти; джерелознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму : навч.-метод. посіб. / В. Т. Лозовецька, Л. Б. Лук’янова, Л. В. Козак та ін. ; за заг. ред. Лозовецької В. Т. Київ : Ін-т ПТО НАПН України, 2010. 382 с.

Bourdieu P. Le sens practique. Paris : Hinuit, 1980. 320 с.

Butelman I. Psicopedagogìa institucional. Una formulación analítica. Grupos e instituciones. Barcelona : Paidós, 1994. P. 17–76.

Fernández L. M. El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a la formación autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales. Notas teóricas. Buenos Aires : Paidos cuestiones de educación, 1998. P. 13–109.

Hargreaves D. Las relaciones interpersonales en educación. Madrid : Narcea Ediciones, 1986. P. 34–72.

Lobrot M. Teoría de la educación. Barcelona : Libros de confrontación, 1983. P. 137–213.

Lourau R. El análisis institucional. Buenos Aires : Amorrortu editores, 1975. P. 9–12.

Weber M. Estructuras y funcionamiento de la dominación: Los tres tipos de dominación legìtima. Economía y sociedad. México, 1984. P. 696.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsia sfery posluh i turyzmu : navch.-metod. posib. / V. T. Lozovetska, L. B. Lukianova, L. V. Kozak ta in. ; za zah. red. Lozovetskoi V. T. Kyiv : In-t PTO NAPN Ukrainy, 2010. 382 s.

Bourdieu P. Le sens practique. Paris : Hinuit, 1980. 320 s.

Butelman I. Psicopedagogìa institucional. Una formulación analítica. Grupos e instituciones. Barcelona : Paidós, 1994. P. 17–76.

Fernández L. M. El análisis de lo institucional en la escuela. Un aporte a la formación autogestionaria para el uso de los enfoques institucionales. Notas teóricas. Buenos Aires : Paidos cuestiones de educación, 1998. P. 13–109.

Hargreaves D. Las relaciones interpersonales en educación. Madrid : Narcea Ediciones, 1986. P. 34–72.

Lobrot M. Teoría de la educación. Barcelona : Libros de confrontación, 1983. P. 137–213.

Lourau R. El análisis institucional. Buenos Aires : Amorrortu editores, 1975. P. 9–12.

Weber M. Estructuras y funcionamiento de la dominación: Los tres tipos de dominación legìtima. Economía y sociedad. México, 1984. P. 696.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Олена Жижко, Лариса Балахадзе

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.