Середня освіта в Україні та Франції: сучасні тенденції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-25-32

Ключові слова:

тенденції, трансформація, середня освіта, глобалізація, євроінтеграція, гуманізація, моральне виховання, особистісно-орієнтоване навчання.

Анотація

У статті розкрито сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України та Франції,  зазначено роль євроінтеграційних процесів у цих трансформаціях та перспективи подальшого розвитку середньої освіти в Україні та у Франції. Проаналізовано роль глобалізації, яка впливає на всі сфери суспільного життя, включаючи середню освіту.  Важливою  тенденцією розвитку загальної середньої освіти в Україні на початку ХХІ століття визначено гуманізацію освіти – невід’ємну частину реформування та демократизації суспільного життя. Унаочнено зміщення акцентів із навчальної діяльності педагога на навчально-пізнавальну, трудову, художню, пошукову, дослідницьку та інші діяльності вчителя у співпраці з учнем. У статті продемонстровано запровадження у навчанні дитиноцентризму, тобто орієнтації на потреби учня. Підкреслено, що найважливішою тенденцією в освіті XXI століття є тенденція до безперервності освіти, сутність якої полягає у постійному поглибленні загальноосвітньої і фахової підготовки, перетворенні набуття освіти у процес, що триває упродовж всього життя людини. Інформатизацію освіти у статті продемонстровано як глобальну тенденцію у всьому світі. Зокрема розкрито особливості французької середньої освіти. Охарактеризовано сучасні тенденції у французькій середній освіті, йдеться про обов'язкове включення учня в професійну діяльність. Відзначено тенденцію у французькій середній освіті, яка стосується морального виховання французьких школярів та розділення комплексу морального виховання на чотири змістовні групи: основні категорії моралі; громадське життя та повага до інших; ощадливе ставлення до власності інших, особливо державної; повага особистості до себе, тощо. Зазначено продовження терміну обов’язкового навчання школярів у Франції – до 18 років.

Біографія автора

Алла Дурдас, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики

Посилання

Berezivska, L. D. (2020). Periodization of the reform of general secondary education in the independent Ukraine (1991–2017). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (92), 228, 15–17. Retrieved from https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_viii_228_92.pdf. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-PP2020-228VIII92-03.

Berezivska, L. D. (2019). Secondary education reform in the independent Ukraine (1991–2017): concepts, programmes, doctrines and strategies. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, (7), 187, 20–22.

Berezivska, L. D. (2020). Secondary education reform in the independent Ukraine: national lawmaking (1991–2017). Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal of Theories and Research in Education, 15 (1), 53–69. Retrieved from: https://rpd.unibo.it/article/view/10501. DOI: https://doi.org/10.6092/issn.1970-2221/10501.

Berezivska, L. D. (2011). Reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini v umovakh derzhavotvorennia (pochatok 90-kh rokiv XX st.) [Reforming school education in Ukraine in the conditions of state formation (early 90s of the XX century]. Molod i rynok, 6, 17–21 [in Ukrainian].

Chubrei, O. Suchasni tendentsii transformatsii systemy zahalnoi serednoi osvity Ukrainy [Current trends in the transformation of the general secondary education system of Ukraine]. Imidzh suchasnoho pedahoha. Elektronnyi fakhovyi zhurnal suchasnoho pedahoha [Image of the Modern Pedagogue: el. scientif. prof. edition]. Retrieved from: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/173845 [in Ukrainian].

Demianenko, O. O. (2014). Tendentsii rozvytku zahalnoi serednoi osvity v Ukraini kriz pryzmu filosofsko-osvitnikh pytan [Trends in the development of general secondary education in Ukraine through the prism of philosophical and educational issues]. Narodna osvita [Public education], 2 (23). Retrieved from: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2419 [in Ukrainian].

France. Compulsory training extended up to age 18 (tuesday, 15 september, 2020). Retrieved from: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-23_en.

France. Generalisation of education for sustainable development in school curricula (tuesday, 15 september, 2020). Retrieved from: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-school-education-23_en.

Lokshyna, O. I. (2011) Tendentsii rozvytku zmistu shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Trends in the content of school education in the European Union]. Thesis for a doctoral degree in pedagogical sciences. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua/7121/ [in Ukrainian].

Maznyak, N. Ya. (2010). Sovremennye tendencii razvitiya sistemy obrazovaniya vo Francii [Modern trends in the development of the education system in France]. Severo-Kavkazskij psihologicheskij vestnik, 8/2, 17–20 [in Russian].

Nabok, M. (2017). Suchasni tendentsii rozvytku zahalnoi serednoi osvity Ukrainy [Current trends in the development of general secondary education in Ukraine]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, (19), 244–253 [in Russian].

Ovdiienko, L. (2005). Politychna kultura uchniv: kohnityvna skladova [Political culture of students: cognitive component]. Sotsiohumanitarni problemy liudyny. 2005. № 1. p. 106–111 [in Ukrainian].

Shabinskyi, M. Ye. (2011). Hromadianske vykhovannia uchniv pochatkovoi shkoly u Frantsii [Civic education of primary school students in France] : Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences. Luhansk, Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet imeni Volodymyra Dalia [in Ukrainian].

Vyshnevska N. (2014) Holovni tendentsii reformuvannia shkilnoi osvity v krainakh svitu v 80-90-kh rokakh ХХ stolittia [The main trends in the reform of school education in the world in the 80-90s of the twentieth century]. Nova pedahohichna dumka, 1, 10–15. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Дурдас, А. (2020). Середня освіта в Україні та Франції: сучасні тенденції. Науково-педагогічні студії, (4). https://doi.org/10.32405/2663-5739-2020-4-25-32

Номер

Розділ

Історико-педагогічні студії