Духовно-моральне виховання дітей та молоді: творчий доробок вчених НАПН України

Автор(и)

  • Світлана Лапаєнко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-31-42

Анотація

У статті висвітлено творчий доробок науковців НАПН України щодо духовно-морального виховання дітей і молоді в Україні. Головну увагу приділено працям членів Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України. Схарактеризовано наукові підходи вчених до духовно-морального виховання – філософський, психологічний і педагогічний та розкрито їх зміст. Це, зокрема, нова філософія духовно-морального виховання дітей та молоді: філософія людиноцентризму; гуманізація освіти, культурологічний та аксіологічний підходи до процесу виховання духовності; формування ціннісного світогляду як провідного чинника становлення й розвитку особистості, що характеризується усвідомленням єдності Буття та зумовлює прагнення особистості до вдосконалення внутрішнього й зовнішнього світу, спрямовує її до реалізації у власному житті ідеалів Краси, Добра та Істини (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, О. Сухомлинська, Г. Філіпчук та ін.); духовність – найважливіша людська якість (психологічний підхід) – розглядається як багатовимірна система, складовими якої є утворення в структурі свідомості та самосвідомості особистості, в яких у формі ціннісних орієнтацій віддзеркалюються її найбільш актуальні потреби, інтереси, погляди, ставлення до навколишньої дійсності, до інших людей, до себе самої, що стали суб’єктивно значущими регуляторами її активності (М. Боришевський, О. Киричук, Г. Костюк, С. Максименко, Е. Помиткін та ін.); формування ціннісних орієнтацій у духовно-моральному вихованні дітей та молоді (педагогічний підхід): заклад освіти, його виховна система мають стати осередком життєтворчості, де розвивається соціально й духовно творча особистість, яка здатна до збагачення власного інтелектуального, культурного, емоційного потенціалу та творити цілісний гуманний світ; визнання дитини найвищою цінністю (В. Балух, І. Бех, А. Бойко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська, Г. Троцко, В. Хайруліна та ін.). У статті подано рекомендаційний бібліографічний список окремих праць науковців Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з проблем духовно-морального виховання дітей та молоді для забезпечення інформаційних потреб освітян і громадськості.

Біографія автора

Світлана Лапаєнко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Як цитувати

Лапаєнко, С. (2021). Духовно-моральне виховання дітей та молоді: творчий доробок вчених НАПН України. Науково-педагогічні студії, (5), 31–42. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-31-42

Номер

Розділ

Історико-освітні студії