Професійна підготовка майбутніх психологів у дисертаційних дослідженнях України (2000–2020 рр.)

Автор(и)

  • Катерина Василенко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-136-144

Анотація

Проаналізовано тематику дисертаційних робіт 2000 – 2021 рр. на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора педагогічних наук, присвячених проблемам підготовки студентів-психологів у закладах вищої освіти України. Протягом останніх років різні аспекти підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти України висвітлено в працях таких науковців, як Н. Байбекова, А. Борисюк, І. Войціх, О. Затворнюк, І. Калиновська, Т. Ковалькова, В. Кострач, Н. Макаренко, Н. Нагорна, С. Наход, В. Ратєєва, Н. Сердюк, Р. Скірко, Л. Смалиус, Л. Сухоставська та ін. Мета статті – узагальнити їх напрацювання шляхом представлення результатів аналізу тематичного спектру дисертацій з питань професійної підготовки психологів в Україні за період 2000 – 2020 рр.
На основі аналізу тематики й змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора педагогічних наук, присвячених підготовці майбутніх психологів та захищених в Україні за період 2000 – 2020 рр., зроблено такі висновки: існує суперечність між суспільною потребою в удосконаленні професійної підготовки майбутніх психологів у ЗВО України і недостатнім науковим обґрунтуванням шляхів цього вдосконалення, про що свідчить незначна кількість дисертаційних досліджень за цією тематикою. Найбільш активно (порівняно з іншими проблемами) українські науковці досліджують методичні аспекти підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти та питання формування готовності студентів-психологів до виконання різних завдань професійної діяльності. Подальші дисертаційні дослідження з проблем професійної підготовки майбутніх психологів у ЗВО України та дослідження з впровадження компетентністного підходу в процесі фахової підготовки студентів-психологів, здійснення порівняльного аналізу систем підготовки майбутніх психологів у різних країнах є вкрай актуальними й необхідними.

Біографія автора

Катерина Василенко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Як цитувати

Василенко, К. (2021). Професійна підготовка майбутніх психологів у дисертаційних дослідженнях України (2000–2020 рр.). Науково-педагогічні студії, (5), 136–144. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-136-144

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі