Термінологічний словник як ефективний засіб оволодіння фаховою термінологією у бібліотечній галузі

Автор(и)

  • Наталія Зоріна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-161-172

Анотація

Розглянуто можливості використання фахових термінологічних словників у процесі мовно-термінологічної підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери як важливого складника їх професійної підготовки. Наголошено, що знання і глибоке розуміння фахової термінології є однією з найважливіших професійних якостей фахівця, одним з головних показників сформованості його професійної компетентності. Визначено місце і роль термінологічних фахових словників як ефективних засобів оволодіння фаховою термінологією у навчальній, професійній та науково-дослідницькій діяльності, а також у процесі професійного саморозвитку бібліотечних працівників. Акцентовано, що використання фахових термінологічних словників є ефективним у процесі опанування науковою та фаховою термінологією – від засвоєння фахової термінології загалом до поглибленого вивчення термінів і розуміння термінології як упорядкованої системи. Систематичне користування термінологічним словником сприяє виробленню навичок коректного вживання як спеціальних, так і загальнонаукових термінів, розширенню й збагаченню словникового запасу, засвоєнню нових знань. Розглянуто значення терміна «термінологічний словник», охарактеризовано функції термінологічних словників та їх класифікацію щодо цільового й читацького призначення. Окремо відзначено, що під впливом трансформацій, яких зазнає бібліотечно-інформаційна галузь внаслідок інформатизації, розширення міжнародних зв’язків і переорієнтування діяльності наукових бібліотек у напрямі формування єдиного інформаційного простору, важливого значення набуває питання іншомовної підготовки фахівців, зокрема й термінологічної. Опанування іншомовною фаховою термінологією є суттєвим чинником конкурентоспроможності фахівця будь-якої галузі, у тому числі й бібліотечної. Схарактеризовано довідкове видання «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник». Зроблено висновок, що термінологічна грамотність працівників бібліотечної галузі є важливим і обов’язковим компонентом їх професіоналізму, а використання фахових термінологічних словників – ефективним засобом формування професійного мовлення.

Біографія автора

Наталія Зоріна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-31

Як цитувати

Зоріна, Н. (2021). Термінологічний словник як ефективний засіб оволодіння фаховою термінологією у бібліотечній галузі. Науково-педагогічні студії, (5), 161–172. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-161-172

Номер

Розділ

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі