Наступність фахової підготовки як основа готовності до професійної діяльності

Автор(и)

  • Ірина Варава доктор філософії, доцент кафедри теорії держави і права юридичного факультету Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна, Ukraine
  • Олексій Шило науковий співробітник сектору ІКТ і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32405/2663-5739-2022-6-146-155

Анотація

У дослідженні йдеться про наступність фахової підготовки ІТ-спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці інформаційного суспільства, як важливий чинник готовності до професійної діяльності та фахового самовдосконалення.
У листі Міністерства освіти і науки України «Щодо покращення якості підготовки фахівців для IT-галузі» акцентовано увагу на необхідності перегляду змісту нормативних дисциплін у навчальних закладах освіти в підготовці IT – фахівців. У 2016 р. МОН України проведено роботу зі створення нових освітніх стандартів, структуру яких обумовлено Законом про вищу освіту (2014 р.). У нових стандартах значну увагу приділено збереженню принципу наступності у навчанні, сутність якого полягає не лише в наявності наступних зв’язків, а й у забезпеченні динаміки розвитку педагогічного процесу в підготовці фахівців. Незважаючи на значний доробок наукової спільноти в опрацюванні цієї проблеми, однозначного розуміння сутності та функцій цього феномену немає.
Метою дослідження є доведення актуальності наступності фахової підготовки як основи готовності майбутніх техніків-програмістів до професійної діяльності, розкриття сутності та змісту поняття «наступність фахової підготовки ІТ-спеціалістів», здійснення аналізу наукових праць із заявленої проблематики. Застосовані методи дослідження: аналіз, синтез, логічний, порівняльний методи.
Здобуті результати: зроблено висновок про те, що наступність як дидактичний принцип характеризується такими ознаками: загальність, дидактичність, взаємопроникнення і взаємозв’язок з іншими принципами (наприклад, науковості та доступності, професійної спрямованості тощо). Авторка доводить також, що готовність до професійного самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів є одним із необхідних компонентів їхньої фахової компетентності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-26

Як цитувати

Варава, І., & Шило, О. (2022). Наступність фахової підготовки як основа готовності до професійної діяльності. Науково-педагогічні студії, (6), 146–155. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2022-6-146-155

Номер

Розділ

Інформаційно-освітнє середовище