(1)
Коляда, Н. М. Педагогічна історіографія як складник історико-педагогічного дослідження. НПС 2018, 39-46.