(1)
Міхно, О. Олександр Григорович Дзеверін (1908–1978): штрихи до наукового портрета. НПС 2020.