(1)
Глушко, О. Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід. НПС 2021, 8-21.