[1]
О. Глушко, «Компетентнісний підхід в освіті: європейський досвід», НПС, вип. 5, с. 8–21, Груд 2021.