<< Previous | Next >>

Archive of Published Issues: 2023


Front Matter

Front Matter associated with this Archival Unit includes:


Metadata

Metadata associated with this Archival Unit includes:

Journal URL http://npstudies.dnpb.gov.ua/
Title Науково-педагогічні студії
Publisher V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Educational Library of Ukraine
ISSN 2663-5739
Language(s) English (en_US)
Українська (uk_UA)
Publisher Email tarnavskasv@ukr.net
Copyright

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  - вони залишають за собою право на авторство своєї роботи одразу після її публікації, зберігають це право за собою без жодних обмежень, а також передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA, котра дозволяє іншим особам  редагувати, вносити зміни і брати за основу для своїх творів їхній твір некомерційним чином поки автори похідних творів вказують авторів як авторів оригіналу і ліцензують свої твори на тих самих умовах.

       Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

Редакція інформує авторів із редакційно-видавничим процесом, прописує терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків. Окрім цього автор отримує детальний опис процесу рецензування. (Редакція здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису та надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів).

Автор, подаючи статтю, висловлює тим самим згоду на її публікування у виданні, розміщення у вільному доступі на сайті видання в мережі Інтернет і передачу тексту статті (зокрема посилань, бібліографічної інформації тощо) третім особам, надання яким цих відомостей має обов’язковий характер, або іншим особам для використання з некомерційною метою, забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитованості автора й видання.

Редакційна колегія визначає науковий рівень поданої статті, відповідність тематиці видання та встановленим вимогам.

Редакція зберігає за собою право на незначне літературне редагування та корегування текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам видання.

Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

LOCKSS

LOCKSS system has permission to collect, preserve, and serve this Archival Unit.

The Public Knowledge Project

Open Journal Systems was developed by the Public Knowledge Project.