№ 3 (2019)

Науково-педагогічні студії

DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2019-3

Науково-педагогічні студії : науковий журнал / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, 2019. – Вип. 3.

Зміст

Історико-педагогічні студії

Реформування загальної середньої освіти в Радянській Україні в умовах авторитарного суспільства (1931–1991): історіографія та джерела PDF
Лариса Березівська
Часописи Галичини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки україни імені В. О. Сухомлинського PDF
Валентина Гулак
Відображення творчого спадку німецького педагога-реформатора кінця ХІХ – початку ХХ століття Георга Кершенштейнера в електронному джерельному ресурсі на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського PDF
Євгенія Демида
Реформування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. на сторінках періодичних видань PDF
Тетяна Деревянко
Формування курикулуму професійної підготовки фахівців сфери туризму в соціально-критичній перспективі у Мексиці PDF
Олена Жижко, Лариса Балахадзе
В. Я. Шульгін та О. Я. Єфименко: нові погляди на викладання історії у школі середини ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) PDF
Ірина Орищенко
Проєктна технологія як основа технологічної підготовки шкільної молоді для діяльності в сучасних умовах PDF
Володимир Юрженко

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі

Галузевий інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку PDF
Людмила Бондар
Картотека методичних рішень як допоміжний службовий апарат каталогізатора PDF
Наталія Грудініна
Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек PDF
Ярослава Ніколаєнко
Аналітичий, реферативний та бібліографічний складники в системі науково-інформаційного супроводу освіти: до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського PDF
Андрій Селецький, Лариса Самчук
Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України: досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Ірина Хемчян