№ 2 (2018)

Науково-педагогічні студії

DOI: https://doi.org/10.32405/2663-5739-2018-2

Науково-педагогічні студії : науковий журнал / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, 2018. – Вип. 2. – 159 с. ISSN: 2663-5739

Зміст

Історико-педагогічні студії

Освіта найменш захищених верств суспільства в Новій Іспанії: основні риси PDF
E. A. Zhizhko, V. C. Murillo Gallegos 8-13
Віктор Миколайович Костарчук (1918–2001) (до 100-річчя від дня народження) PDF
Іван Васильович Зайченко 14-24
Джерельна база дослідження життя й творчої спадщини м. М. Ланге (1858–1921) – сегмент електронного ресурсу «видатні педагоги україни та світу» Державної науково- педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Євгенія Федорівна Демида 25-34
Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників PDF
Галина Василівна Кузьменко, Оксана Євгенівна Матвійчук 35-53
Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови PDF
Наталя Борисівна Максименко 54-59
Становлення й розвиток Центральної освітянської бібліотеки в структурі міністерства освіти УРСР (1922–1999) PDF
Ярослава Миколаївна Ніколаєнко 60-65
Іван Франко – знавець дитячої душі PDF
Наталія Миколаївна Салига 66-70

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі

Забезпечення бібліотечної та інформаційної підтримки галузі освіти PDF
L. D. Berezivska, O. V. Sukhomlynska, S. M. Kravchenko, I. G. Lobanovska, I. I. Khemchian 71-73
Огляд деяких мережевих сервісів компанії Google PDF
Наталія Володимирівна Вараксіна 74-84
Досвід роботи Лондонської бібліотеки: виклики сучасності та стратегія розвитку PDF
Світлана Михайлівна Глазунова 85-92
Міжнародні системи ідентифікації вчених як показник іміджу науковця PDF
Віта Валеріївна Горак 93-98
Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень PDF
Наталія Дмитрівна Грудініна 99-106
Бібліометричний моніторинг педагогічної науки України PDF
Тетяна Василівна Симоненко 107-112
Галузеві періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як джерело сучасних історіографічних досліджень PDF
Оксана Борисівна Бондарчук 113-118
Науково-бібліографічна діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: здобутки та перспективи PDF
Світлана Дмитрівна Коваленко 119-126
Діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України в напрямі створення галузевої сільськогосподарської бібліографії PDF
Людмила Михайлівна Татарчук 127-134
Рецензія на видання «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. PDF
Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва 135-137
Рецензія на книгу «В. А. Вергунов. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення). Київ, 2017» PDF
Лариса Дмитрівна Березівська 137-140